OD 29.1. 2016 v ateliéru Kresby a malby www.malbaakresba.cz  Přihlasujte se přes tuto web adresu. Děkuji.   Seminář deseti dvouhodinových lekcí. Kurz moderní malby staví svůj lektorský plán na výuce malby ve vybraných kapitolách a ukázkách moderního umění od impresionismu až po současnost. Nabízí účastníkům hlubší pohled na moderní umění, zejména malbu, učí je základním malířským technikám a přístupům  a podněcuje je k větší tvořivosti. Hlavní části kurzu je vytvoření reinstalovaného díla