Arteterapia

Hlboko verím, že umenie má liečivú silu. Sama jej intenzitu cítim nielen pri svojich hodinách s klientom, ale i v prežívaní vlastného tvorivého procesu. Ako keby ste na chvíľku zabudli na svet okolo… Kontúry vonkajšieho sveta vnímate len ako kulisy, to podstatné sa odohráva vo Vás, práve ste sa spojili so svojou tvorivou podstatou… Arteterapia je jedna z ciest k lepšiemu sebavyjadreniu, cesta za sebapoznaním. Uvoľňuje skryté bloky a aktivuje tvorivú silu v každom z nás za pomoci spontánneho výtvarného prejavu a imaginácie. Pomáha vrátiť sa k sebe. Arteterapeutická lekcia začína úvodným rozhovorom a následnou imagináciou. Nasleduje samotný tvorivý proces a terapeutický rozbor. Arteterapia je určená všetkým bez rozdielu veku, deťom i seniorom. Ľuďom hľadajúcim i riešiacim vážnejší vnútorný problém. Aktuálne sa venujem hlavne skupinovej arteterapii, po dohode s klientom je možnosť dohodnúť si individuálne stretnutie. Andrea

KDE?

V septembri 2015 sme otvorili Studio In The Circles v Hostivici, pokiaľ máte záujem o individuálne lekcie maľby či arteterapiu, teším sa na Vás v tomto komornom priestore. Skupinové pravidelné semináre i jednorazové intenzívne workshopy vediem v ateliéri Maľby & kresby na Prahe 1. Teším sa na Vás a ďalšie inšpiratívne stretnutia

Portfólio

Viac z mojej tvorby nájdete v sekcii portfólio.

Foto – workshopy

Pre viac informácií ma neváhajte kontaktovať.

Aktuálne info o všetkých podujatiach nájdete na mojom Facebook profile