Bio

Andrea Ehret je slovenská maliarka, lektorka a arteterapeutka, ktorá žije a tvorí v Prahe. Umeniu sa venuje od malička a v priebehu štúdia na VŠ si prehĺbila i znalosti psychológie. Vo svojej tvorbe sa koncentruje hlavne na abstraktnú expresívnu olejomaľbu. Pravidelne vedie workshopy arteterapie pre deti i dospelých, kde v súlade s jej vlastným videním sveta uplatňuje výtvarnú tvorbu ako nenásilný spôsob ľudskej transformácie. Maľbu študovala u akad. mal. Dušana Srvátku a Mgr. Art. Prokipa Kolysnika. Andrea hlboko verí, že umenie má liečivú silu. Vychádza z intuitívnej perspektívy, tvorba je pre ňu balančný akt, kde stráca i nachádza sama seba. Svoje práce vystavovala v rámci individuálnych i kolektívnych výstav doma na Slovensku, v ČR, v Nemecku, i v USA. Jej diela sú súčasťou súkromných zbierok po celom svete.

Andrea Ehret is a Slovak painter and art therapist based in Prague, Czech Republic. Her art work is mainly concentrated on abstract expressive oil painting. She regularly leads individual and collective art therapy workshops for children and adults. Her approach is strongly connected to her vision of life, she chooses art as a tool for possible self-transformation. She believes art has the ability to heal and awaken. Her creative method is an intuitive process and balancing act where she looses and finds herself. Her art works are part of private collections all around the world and she has exhibited her art internationally: e.g. Slovakia, Czech Republic, Germany, USA, etc.